TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH CHUYỂN WEBSITE MỚI TẠI ĐỊA CHỈ: http://thptnguyenvanlinhphuyen.edu.vn
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
2715803
 Hôm nay :   311       
 Hôm qua :    376       
 Tất cả:   2715803       
  LỊCH CÔNG TÁC
  Lịch công tác tuần 18  
  Cập nhật vào lúc: 14:56:41 28-12-2017  
 Kiểm tra điểm KTtx. định kì trong Smas - Nghề PT nghỉ

KẾ HOẠCH TUẦN 18

Từ ngày 01/01/2017 – 07/01/2017

Thứ ngày

SÁNG

CHIỀU

THỨ 2

Ngày 01/01/2017

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

THỨ 3

Ngày 02/01/2017

X1: LÝ 10:45'(tn)

X2: HÓA 10:45'(TN60+TL40)

X3: Anh10:45'(TN+TL)

X1: SỬ 11:45'(TN70+TL30)

X2: ĐỊA 11:45'(TN70+TL30)

X3: Anh11:45'(TN+TL)

CHẤM THI LÝ 10, HÓA 10, ANH 10

THỨ 4

Ngày 03/01/2017

X1: SINH 10:45'(tn)

X2: TOÁN 10:90'(TL)

CHẤM THI SỬ 11, ĐỊA 11, ANH 11


X1: GDCD 11:45'(TN70+TL30)

X2: ANH 12:60'(TN50C)

CHẤM THI SINH 10, TOÁN 10

THỨ 5

Ngày 04/01/2017 

X1: VĂN 10:90'(TL)

X2: VĂN 11:90'(TL)

CHẤM THI CD11, ANH 12

VĂN 12:120'(TL)

XÉT HKHK1 TOÀN TRƯỜNG 15'30: ĐTN, BGH, GVCN, GT, GV GDCD

THỨ 6

Ngày 05/01/2017

X1: TOÁN 11:90'(TL)

X2: TOÁN 12:90'(TN50C)

CHẤM THI VĂN 12, VĂN 10. VĂN 11


KHTN(S-H-L) 150' -120C

KHXH(CD-S-D):150'-120C

CHẤM THI TOÁN 11, TOÁN 12

THỨ 7

Ngày 06/01/2017

CHẤM THI KHTN, KHXH

HS NGHỈ, GV CHẤM THI TẬP TRUNG

NIÊM YẾT ĐIỂM THI, RÃ BÀI THÌ

CN

Ngày 07/01/2017


     
    + Lịch trực hè tổ hành chính [ 04-06-2018]
    + Lịch công tác tuần 36 [ 18-05-2018]
    + Lịch công tác tuần 35 [ 11-05-2018]
    + Lịch công tác tuần 34 [ 04-05-2018]
    + Lịch công tác tuần 33 [ 28-04-2018]
    + Lịch công tác tuần 32 [ 23-04-2018]
    + Lịch công tác tuần 31 [ 17-04-2018]
    + Lịch công tác tuần 30 [ 06-04-2018]
    + Lịch công tác tuần 29 [ 30-03-2018]
    + Lịch công tác tuần 28 [ 23-03-2018]
    + Lịch công tác tuần 27 [ 16-03-2018]
    + Lịch công tác tuần 26 [ 09-03-2018]
    + Lịch công tác tuần 25 [ 04-03-2018]
    + Lịch công tác tuần 24 [ 08-02-2018]
    + Lịch công tác tuần 23 [ 02-02-2018]
    + Lịch công tác tuần 22 [ 26-01-2018]
    + Lịch công tác tuần 21 [ 22-01-2018]
    + Lịch công tác tuần 20 [ 16-01-2018]
    + Lịch công tác tuần 19 [ 04-01-2018]
    + Lịch công tác tuần 17 [ 25-12-2017]
Xem tiếp    1 2 3 4 5 6
 
 
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thời khóa biểu  |  Hình ảnh hoạt động  |  Ngân hàng đề thi  |  Ngân hàng Giáo án  
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH
Địa chỉ :Hòa Hiệp Trung- Đông Hòa- Phú Yên
Điện thoại : 0573546184, 0573536369
Thư điện tử: thpt.nguyenvanlinh@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2013 TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH