TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2018-2019, CHÚC TOÀN THỂ CB-GV-CNV-HS SỨC KHỎE HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ NĂM HỌC
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
2810014
 Hôm nay :   78       
 Hôm qua :    435       
 Tất cả:   2810014       
  LỊCH CÔNG TÁC
  Lịch công tác tuần 18  
  Cập nhật vào lúc: 14:56:41 28-12-2017  
 Kiểm tra điểm KTtx. định kì trong Smas - Nghề PT nghỉ

KẾ HOẠCH TUẦN 18

Từ ngày 01/01/2017 – 07/01/2017

Thứ ngày

SÁNG

CHIỀU

THỨ 2

Ngày 01/01/2017

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

THỨ 3

Ngày 02/01/2017

X1: LÝ 10:45'(tn)

X2: HÓA 10:45'(TN60+TL40)

X3: Anh10:45'(TN+TL)

X1: SỬ 11:45'(TN70+TL30)

X2: ĐỊA 11:45'(TN70+TL30)

X3: Anh11:45'(TN+TL)

CHẤM THI LÝ 10, HÓA 10, ANH 10

THỨ 4

Ngày 03/01/2017

X1: SINH 10:45'(tn)

X2: TOÁN 10:90'(TL)

CHẤM THI SỬ 11, ĐỊA 11, ANH 11


X1: GDCD 11:45'(TN70+TL30)

X2: ANH 12:60'(TN50C)

CHẤM THI SINH 10, TOÁN 10

THỨ 5

Ngày 04/01/2017 

X1: VĂN 10:90'(TL)

X2: VĂN 11:90'(TL)

CHẤM THI CD11, ANH 12

VĂN 12:120'(TL)

XÉT HKHK1 TOÀN TRƯỜNG 15'30: ĐTN, BGH, GVCN, GT, GV GDCD

THỨ 6

Ngày 05/01/2017

X1: TOÁN 11:90'(TL)

X2: TOÁN 12:90'(TN50C)

CHẤM THI VĂN 12, VĂN 10. VĂN 11


KHTN(S-H-L) 150' -120C

KHXH(CD-S-D):150'-120C

CHẤM THI TOÁN 11, TOÁN 12

THỨ 7

Ngày 06/01/2017

CHẤM THI KHTN, KHXH

HS NGHỈ, GV CHẤM THI TẬP TRUNG

NIÊM YẾT ĐIỂM THI, RÃ BÀI THÌ

CN

Ngày 07/01/2017


     
    + KẾ HOẠCH TUẦN 15 Từ ngày 10/12/2018 –16/12/2018 [ 07-12-2018]
    + KẾ HOẠCH TUẦN 14 Từ ngày 03/12/2018 –09/12/2018 [ 30-11-2018]
    + KẾ HOẠCH TUẦN 11 Từ ngày 12/11/2018 –18/11/2018 [ 09-11-2018]
    + KẾ HOẠCH TUẦN 10 Từ ngày 05/11/2018 –11/11/2018 [ 05-11-2018]
    + KẾ HOẠCH TUẦN 09 Từ ngày 29/10/2018 –04/11/2018 [ 26-10-2018]
    + KẾ HOẠCH TUẦN 08 Từ ngày 22/10/2018 – 28/10/2018 [ 26-10-2018]
    + KẾ HOẠCH TUẦN 07 Từ ngày 15/10/2018 – 21/10/2018 [ 14-10-2018]
    + KẾ HOẠCH TUẦN 06 Từ ngày 08/10/2018 – 14/10/2018 [ 05-10-2018]
    + KẾ HOẠCH TUẦN 05 Từ ngày 01/10/2018 – 07/10/2018 [ 28-09-2018]
    + KẾ HOẠCH TUẦN 04 Từ ngày 24/09/2018 – 30/09/2018 [ 21-09-2018]
    + KẾ HOẠCH TUẦN 03 Từ ngày 17/09/2018 – 23/09/2018 [ 14-09-2018]
    + Lịch công tác tuần 02 [ 07-09-2018]
    + Lịch trực hè tổ hành chính [ 04-06-2018]
    + Lịch công tác tuần 36 [ 18-05-2018]
    + Lịch công tác tuần 35 [ 11-05-2018]
    + Lịch công tác tuần 34 [ 04-05-2018]
    + Lịch công tác tuần 33 [ 28-04-2018]
    + Lịch công tác tuần 32 [ 23-04-2018]
    + Lịch công tác tuần 31 [ 17-04-2018]
    + Lịch công tác tuần 30 [ 06-04-2018]
Xem tiếp    1 2 3 4 5 6 7
 
 
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thời khóa biểu  |  Hình ảnh hoạt động  |  Ngân hàng đề thi  |  Ngân hàng Giáo án  
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH
Địa chỉ :Hòa Hiệp Trung- Đông Hòa- Phú Yên
Điện thoại : 0573546184, 0573536369
Thư điện tử: thpt.nguyenvanlinh@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2013 TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH