Sunday, 02/10/2022 - 19:02|
1- Sứ mệnh nhà trường: Mỗi học sinh được phát triển toàn diện tài năng và tư duy sáng tạo trong môi trường học tập kỷ cương, tiên tiến, năng động. 2- Tầm nhìn: Phấn đấu đến năm 2025, Học sinh tích cực tự học, sáng tạo, thành công; giáo viên tâm huyết, năng động, mẫu mực. Trường học chất lượng, uy tín, nhân văn. Nhân viên làm việc nhiệt tình cởi mở với nhân dân. 3 - Những giá trị cơ bản của nhà trường: Yêu nước – Kính thầy – Mến bạn - Đoàn kết - Học giỏi - Trung thực – Nhân ái – Hợp tác – Khát vọng vươn lên những đỉnh cao mới.
TRẦN XUÂN TÒNG

TRẦN XUÂN TÒNG

txtong.thpt.nvl@phuyen.edu.vn
0935424355
NGUYỄN QUỐC DÂN

NGUYỄN QUỐC DÂN

quocdannvl@gmail.com
0935059013
HUỲNH ANH TUẤN

HUỲNH ANH TUẤN

tuandnvl@gmail.com
01659313347
TRẦN THỊ HỒNG SA

TRẦN THỊ HỒNG SA

tranthihongsa2008@gmail.com
0983713779
BÙI THỊ THÚY PHƯỢNG

BÙI THỊ THÚY PHƯỢNG

phuonganhvannvl@gmail.com
0963217878
NGUYỄN THỊ THANH TRÀ

NGUYỄN THỊ THANH TRÀ

traanhvannvl@gmail.com
01626034878
TRẦN THỊ NGỌC NỮ

TRẦN THỊ NGỌC NỮ

ngocnuwhy@gmail.com
01689952493
NGUYỄN THỊ THU TRANG

NGUYỄN THỊ THU TRANG

thutrangnvl06@gmail.com
01234248606
NGUYỄN MINH LƯỢM

NGUYỄN MINH LƯỢM

nmluom79nvl@gmai.com
0918294597
VŨ CÁT CHIÊU

VŨ CÁT CHIÊU

khunglongbaochua12c1@gmail.com
096133774
HUỲNH THANH TÚ

HUỲNH THANH TÚ

huynhtu@phuyen.edu.vn
0983142696
TRƯƠNG THIỆN VỸ

TRƯƠNG THIỆN VỸ

ttvy.thpt.nvl@phuyen.edu.vn
0974722735