Sunday, 02/10/2022 - 19:15|
1- Sứ mệnh nhà trường: Mỗi học sinh được phát triển toàn diện tài năng và tư duy sáng tạo trong môi trường học tập kỷ cương, tiên tiến, năng động. 2- Tầm nhìn: Phấn đấu đến năm 2025, Học sinh tích cực tự học, sáng tạo, thành công; giáo viên tâm huyết, năng động, mẫu mực. Trường học chất lượng, uy tín, nhân văn. Nhân viên làm việc nhiệt tình cởi mở với nhân dân. 3 - Những giá trị cơ bản của nhà trường: Yêu nước – Kính thầy – Mến bạn - Đoàn kết - Học giỏi - Trung thực – Nhân ái – Hợp tác – Khát vọng vươn lên những đỉnh cao mới.
TRẦN VĂN KHOA

TRẦN VĂN KHOA

tvkhoa.thpt.nvl@phuyen.edu.vn
0978604540
NGUYỄN HOÀNG

NGUYỄN HOÀNG

hoang29nvl@gmail.com
0944052202
NGUYỄN ĐÌNH DIÊM

NGUYỄN ĐÌNH DIÊM

nguyendinhdiem@gmail.com
0905407122
NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

NGUYỄN THỊ HẢI YẾN

haiyennvl@gmail.com
0984400222
NGUYỄN THỊ THANH THỦY

NGUYỄN THỊ THANH THỦY

thanhthuynvl@gmail.com
0903553639
NGUYỄN HỮU THOẠI

NGUYỄN HỮU THOẠI

kt.thpt.nguyencongtru@phuyen.edu.vn
01669479054
TRẦN THỊ TƯỜNG VI

TRẦN THỊ TƯỜNG VI

tuongvinvl@gmail.com
0989246260
NGÔ VĂN HUY

NGÔ VĂN HUY

ngovanhuynguyen2008@gmail.com
01266575857
TRẦN VĂN MẠNH

TRẦN VĂN MẠNH

tvmanh.thpt.nvl@phuyen.edu.vn
0906429969
NGUYỄN THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ LOAN

nguyenthiloannvl@gmail.com
01202661959
HỒ QUANG THĂNG

HỒ QUANG THĂNG

nguyenvuminhthu87@gmail.com
0977050539
NGUYỄN VŨ MINH THƯ

NGUYỄN VŨ MINH THƯ

nguyenvuminhthu87@gmail.com
0977050539