Sunday, 02/10/2022 - 21:06|
1- Sứ mệnh nhà trường: Mỗi học sinh được phát triển toàn diện tài năng và tư duy sáng tạo trong môi trường học tập kỷ cương, tiên tiến, năng động. 2- Tầm nhìn: Phấn đấu đến năm 2025, Học sinh tích cực tự học, sáng tạo, thành công; giáo viên tâm huyết, năng động, mẫu mực. Trường học chất lượng, uy tín, nhân văn. Nhân viên làm việc nhiệt tình cởi mở với nhân dân. 3 - Những giá trị cơ bản của nhà trường: Yêu nước – Kính thầy – Mến bạn - Đoàn kết - Học giỏi - Trung thực – Nhân ái – Hợp tác – Khát vọng vươn lên những đỉnh cao mới.
TRƯƠNG THỊ XUÂN HƯƠNG

TRƯƠNG THỊ XUÂN HƯƠNG

xhuong220680@gmail.com
0948034362
NGUYỄN THÀNH THẠO

NGUYỄN THÀNH THẠO

nguyenthanhthaozonzon@gmail.com
0978503482
LÊ THỊ KIM THOA

LÊ THỊ KIM THOA

ltkthoa.thpt.nvl@phuyen.edu.vn
01666541242
DƯƠNG BÌNH MINH

DƯƠNG BÌNH MINH

dbminh.thpt.nvl@phuyen.vn
0985824240
NGÔ THỊ VÂN NAM

NGÔ THỊ VÂN NAM

vannamnvl@gmail.com
0977920710
NGUYỄN THỊ HỒNG HIẾU

NGUYỄN THỊ HỒNG HIẾU

nthhieu.tttuyhoa@phuyen.edu.vn
01202658364
DƯƠNG THỊ SANG

DƯƠNG THỊ SANG

tvmanh.thpt.nvl@phuyen.edu.vn
01214530076
TRƯƠNG THỊ LAN

TRƯƠNG THỊ LAN

truonglanht@gmail.com
01215787027
LÊ THỊ HỒNG SON

LÊ THỊ HỒNG SON

lethihongsonnvl@gmail.com
0979573261