Wednesday, 30/11/2022 - 07:55|
1- Sứ mệnh nhà trường: Mỗi học sinh được phát triển toàn diện tài năng và tư duy sáng tạo trong môi trường học tập kỷ cương, tiên tiến, năng động. 2- Tầm nhìn: Phấn đấu đến năm 2025, Học sinh tích cực tự học, sáng tạo, thành công; giáo viên tâm huyết, năng động, mẫu mực. Trường học chất lượng, uy tín, nhân văn. Nhân viên làm việc nhiệt tình cởi mở với nhân dân. 3 - Những giá trị cơ bản của nhà trường: Yêu nước – Kính thầy – Mến bạn - Đoàn kết - Học giỏi - Trung thực – Nhân ái – Hợp tác – Khát vọng vươn lên những đỉnh cao mới.
Thông tin chi tiết:
TRƯƠNG THIỆN VỸ
Đảng viên TRƯƠNG THIỆN VỸ
Giới tính
Học hàm, học vị Thạc sỹ
Địa chỉ ttvy.thpt.nvl@phuyen.edu.vn
Điện thoại 0974722735
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách