Sunday, 02/10/2022 - 19:25|
1- Sứ mệnh nhà trường: Mỗi học sinh được phát triển toàn diện tài năng và tư duy sáng tạo trong môi trường học tập kỷ cương, tiên tiến, năng động. 2- Tầm nhìn: Phấn đấu đến năm 2025, Học sinh tích cực tự học, sáng tạo, thành công; giáo viên tâm huyết, năng động, mẫu mực. Trường học chất lượng, uy tín, nhân văn. Nhân viên làm việc nhiệt tình cởi mở với nhân dân. 3 - Những giá trị cơ bản của nhà trường: Yêu nước – Kính thầy – Mến bạn - Đoàn kết - Học giỏi - Trung thực – Nhân ái – Hợp tác – Khát vọng vươn lên những đỉnh cao mới.
HỒ QUANG THĂNG

HỒ QUANG THĂNG

Tuy Hòa - Phú Yên
hoquangthangnvl@gmail.com
01214532151
NGUYỄN VŨ MINH THƯ

NGUYỄN VŨ MINH THƯ

Tuy Hòa - Phú Yên
nguyenvuminhthu87@gmail.com
0977050539
NGUYỄN THỊ KIM BẬU

NGUYỄN THỊ KIM BẬU

Tuy Hòa - Phú Yên
kimbaunvl@gmail.com
0908741508
PHẠM THỊ THANH LINH

PHẠM THỊ THANH LINH

Tuy An- Phú Yên
phamthanhlinh1990@gmail.com
01679737079
NGUYỄN THÀNH AN

NGUYỄN THÀNH AN

Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa, Phú Yên
NGUYỄN TẤN LỰC

NGUYỄN TẤN LỰC

Hòa Hiệp Nam
HUỲNH ANH TUẤN

HUỲNH ANH TUẤN

Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên
tuandnvl@gmail.com
NGUYỄN THANH CHU

NGUYỄN THANH CHU

Hòa Tân Tây, Tây Hòa, Phú Yên
TRẦN THỊ THU HẰNG

TRẦN THỊ THU HẰNG

Hòa vinh, Đông Hòa, Phú Yên
thuhangnvl@gmail.com
TRẦN THỊ HỒNG SA

TRẦN THỊ HỒNG SA

Hòa vinh, Đông Hòa, Phú Yên
tranthihongsa2008@gmail.com
NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM

NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM

Hòa vinh, Đông Hòa, Phú Yên
ntkdiem.thpt.nvl@phuyen.edu.vn
TRƯƠNG THIỆN VỸ

TRƯƠNG THIỆN VỸ

Hòa Hiệp Bắc, Đông Hòa, Phú Yên
ttvy.thpt.nvl@phuyen.edu.vn