Sunday, 02/10/2022 - 18:56|
1- Sứ mệnh nhà trường: Mỗi học sinh được phát triển toàn diện tài năng và tư duy sáng tạo trong môi trường học tập kỷ cương, tiên tiến, năng động. 2- Tầm nhìn: Phấn đấu đến năm 2025, Học sinh tích cực tự học, sáng tạo, thành công; giáo viên tâm huyết, năng động, mẫu mực. Trường học chất lượng, uy tín, nhân văn. Nhân viên làm việc nhiệt tình cởi mở với nhân dân. 3 - Những giá trị cơ bản của nhà trường: Yêu nước – Kính thầy – Mến bạn - Đoàn kết - Học giỏi - Trung thực – Nhân ái – Hợp tác – Khát vọng vươn lên những đỉnh cao mới.
HUỲNH ANH TUẤN

HUỲNH ANH TUẤN

Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên
tuandnvl@gmail.com
NGUYỄN THANH CHU

NGUYỄN THANH CHU

Hòa Tân Tây, Tây Hòa, Phú Yên
TRẦN THỊ THU HẰNG

TRẦN THỊ THU HẰNG

Hòa vinh, Đông Hòa, Phú Yên
thuhangnvl@gmail.com
TRẦN THỊ HỒNG SA

TRẦN THỊ HỒNG SA

Hòa vinh, Đông Hòa, Phú Yên
tranthihongsa2008@gmail.com