Sunday, 02/10/2022 - 20:00|
1- Sứ mệnh nhà trường: Mỗi học sinh được phát triển toàn diện tài năng và tư duy sáng tạo trong môi trường học tập kỷ cương, tiên tiến, năng động. 2- Tầm nhìn: Phấn đấu đến năm 2025, Học sinh tích cực tự học, sáng tạo, thành công; giáo viên tâm huyết, năng động, mẫu mực. Trường học chất lượng, uy tín, nhân văn. Nhân viên làm việc nhiệt tình cởi mở với nhân dân. 3 - Những giá trị cơ bản của nhà trường: Yêu nước – Kính thầy – Mến bạn - Đoàn kết - Học giỏi - Trung thực – Nhân ái – Hợp tác – Khát vọng vươn lên những đỉnh cao mới.
NGUYỄN THỊ THANH THỦY

NGUYỄN THỊ THANH THỦY

Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa, Phú Yên
thanhthuynvl@gmail.com
0903553639
TRẦN THỊ TƯỜNG VI

TRẦN THỊ TƯỜNG VI

Hòa vinh, Đông Hòa, Phú Yên
tuongvinvl@gmail.com
NGUYỄN HỮU THOẠI

NGUYỄN HỮU THOẠI

Tuy Hòa - Phú Yên
kt.thpt.nguyencongtru@phuyen.edu.vn
01669479054
NGUYỄN THÀNH SƠN

NGUYỄN THÀNH SƠN

Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa, Phú yên
ntson.thpt.nvl@phuyen.edu.vn
VĂN THỊ HỒNG NHIÊN

VĂN THỊ HỒNG NHIÊN

Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa, Phú yên
quoafnhien.nguyenvanlinh@gmail.com
LÊ THỊ THƠM

LÊ THỊ THƠM

Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa, Phú yên
LÊ BÙI ÁI VI

LÊ BÙI ÁI VI

Tuy Hòa - Phú Yên
lbavi.thpt.nvl@phuyen.edu.vn
0987690805
NGUYỄN LÂM VÂN

NGUYỄN LÂM VÂN

Tuy Hòa - Phú Yên
lamvan7210@yahoo.com
0906563639
NGUYỄN VĂN LỜI

NGUYỄN VĂN LỜI

Phú Thọ, Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa, Phú Yên