Wednesday, 30/11/2022 - 07:07|
1- Sứ mệnh nhà trường: Mỗi học sinh được phát triển toàn diện tài năng và tư duy sáng tạo trong môi trường học tập kỷ cương, tiên tiến, năng động. 2- Tầm nhìn: Phấn đấu đến năm 2025, Học sinh tích cực tự học, sáng tạo, thành công; giáo viên tâm huyết, năng động, mẫu mực. Trường học chất lượng, uy tín, nhân văn. Nhân viên làm việc nhiệt tình cởi mở với nhân dân. 3 - Những giá trị cơ bản của nhà trường: Yêu nước – Kính thầy – Mến bạn - Đoàn kết - Học giỏi - Trung thực – Nhân ái – Hợp tác – Khát vọng vươn lên những đỉnh cao mới.
Thông tin chi tiết:
TRẦN THỊ TƯỜNG VI
Tổ phó TRẦN THỊ TƯỜNG VI
Ngày tháng năm sinh 01/01/1983
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Cử nhân thư viên
Địa chỉ Hòa vinh, Đông Hòa, Phú Yên
Email tuongvinvl@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách