Sunday, 02/10/2022 - 19:30|
1- Sứ mệnh nhà trường: Mỗi học sinh được phát triển toàn diện tài năng và tư duy sáng tạo trong môi trường học tập kỷ cương, tiên tiến, năng động. 2- Tầm nhìn: Phấn đấu đến năm 2025, Học sinh tích cực tự học, sáng tạo, thành công; giáo viên tâm huyết, năng động, mẫu mực. Trường học chất lượng, uy tín, nhân văn. Nhân viên làm việc nhiệt tình cởi mở với nhân dân. 3 - Những giá trị cơ bản của nhà trường: Yêu nước – Kính thầy – Mến bạn - Đoàn kết - Học giỏi - Trung thực – Nhân ái – Hợp tác – Khát vọng vươn lên những đỉnh cao mới.
TRẦN VĂN MẠNH

TRẦN VĂN MẠNH

Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa, Phú yên
tvmanh.thpt.nvl@phuyen.edu.vn
VĂN THỊ NHƯ THOA

VĂN THỊ NHƯ THOA

Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa, Phú Yên
vtnthoa@gmail.com
NGUYỄN THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ LOAN

Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên
nguyenthiloannvl@gmail.com
NGUYỄN THỊ LẬP DẬU

NGUYỄN THỊ LẬP DẬU

Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa, Phú Yên
dau.ntlph@gmail.com
TRẦN THỊ ÁI MY

TRẦN THỊ ÁI MY

Hòa Hiệp Bắc, Đông Hòa, Phú Yên
aimypy@gmail.com
NGUYỄN THANH TỊNH

NGUYỄN THANH TỊNH

Tuy Hòa - Phú Yên
01636645468