Sunday, 02/10/2022 - 19:34|
1- Sứ mệnh nhà trường: Mỗi học sinh được phát triển toàn diện tài năng và tư duy sáng tạo trong môi trường học tập kỷ cương, tiên tiến, năng động. 2- Tầm nhìn: Phấn đấu đến năm 2025, Học sinh tích cực tự học, sáng tạo, thành công; giáo viên tâm huyết, năng động, mẫu mực. Trường học chất lượng, uy tín, nhân văn. Nhân viên làm việc nhiệt tình cởi mở với nhân dân. 3 - Những giá trị cơ bản của nhà trường: Yêu nước – Kính thầy – Mến bạn - Đoàn kết - Học giỏi - Trung thực – Nhân ái – Hợp tác – Khát vọng vươn lên những đỉnh cao mới.
TRƯƠNG THỊ XUÂN HƯƠNG

TRƯƠNG THỊ XUÂN HƯƠNG

Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa, Phú Yên
xhuong220680@gmail.com
LÊ THỊ KIM THOA

LÊ THỊ KIM THOA

Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên
ltkthoa.thpt.nvl@phuyen.edu.vn
TRẦN THỊ HỒNG

TRẦN THỊ HỒNG

Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên
tthong71@gmail.com
LÊ THỊ TUYẾT NGA

LÊ THỊ TUYẾT NGA

Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên
ngasu1978@gmail.com
TRƯƠNG THỊ LAN

TRƯƠNG THỊ LAN

Hòa Thành, Đông Hòa, Phú Yên
truonglanht@gmail.com
NGUYỄN THỊ HỒNG HIẾU

NGUYỄN THỊ HỒNG HIẾU

Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa, Phú Yên
nthhieu.tttuyhoa@phuyen.edu.vn
NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG

Tuy Hòa - Phú Yên
ntthang.thpt.nd@phuyen.edu.vn
0987045765