Sunday, 02/10/2022 - 19:37|
1- Sứ mệnh nhà trường: Mỗi học sinh được phát triển toàn diện tài năng và tư duy sáng tạo trong môi trường học tập kỷ cương, tiên tiến, năng động. 2- Tầm nhìn: Phấn đấu đến năm 2025, Học sinh tích cực tự học, sáng tạo, thành công; giáo viên tâm huyết, năng động, mẫu mực. Trường học chất lượng, uy tín, nhân văn. Nhân viên làm việc nhiệt tình cởi mở với nhân dân. 3 - Những giá trị cơ bản của nhà trường: Yêu nước – Kính thầy – Mến bạn - Đoàn kết - Học giỏi - Trung thực – Nhân ái – Hợp tác – Khát vọng vươn lên những đỉnh cao mới.
TRẦN XUÂN TÒNG

TRẦN XUÂN TÒNG

Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa, Phú Yên
txtong.thpt.nvl@phuyen.edu.vn
NGUYỄN THỊ THU TRANG

NGUYỄN THỊ THU TRANG

Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa, Phú Yên
ntttrang.thpt.nvl@phuyen.edu.vn
BÙI THỊ THÚY PHƯỢNG

BÙI THỊ THÚY PHƯỢNG

thuyphuong.nvl@gmail.com
Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên
NGUYỄN THỊ THANH TRÀ

NGUYỄN THỊ THANH TRÀ

Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa, Phú Yên
traanhvannvl@gmail.com
TRẦN ANH DŨNG

TRẦN ANH DŨNG

TP Tuy Hòa, Phú Yên
tadung.thpt.nvl@phuyen.edu.vn
NGUYỄN LÊ THỊ HỒNG TRANG

NGUYỄN LÊ THỊ HỒNG TRANG

TP Tuy Hòa, Phú Yên
hongtrangnvl@gmail.com
TRẦN THỊ NGỌC NỮ

TRẦN THỊ NGỌC NỮ

Hòa Hiệp Bắc, Đông Hòa, Phú Yên
ngocnuwhy@gmail.com
NGUYỄN THỊ HIỆP

NGUYỄN THỊ HIỆP

Tuy Hòa - Phú Yên
leky68htk@gmail.com
0943869037