Sunday, 02/10/2022 - 21:03|
1- Sứ mệnh nhà trường: Mỗi học sinh được phát triển toàn diện tài năng và tư duy sáng tạo trong môi trường học tập kỷ cương, tiên tiến, năng động. 2- Tầm nhìn: Phấn đấu đến năm 2025, Học sinh tích cực tự học, sáng tạo, thành công; giáo viên tâm huyết, năng động, mẫu mực. Trường học chất lượng, uy tín, nhân văn. Nhân viên làm việc nhiệt tình cởi mở với nhân dân. 3 - Những giá trị cơ bản của nhà trường: Yêu nước – Kính thầy – Mến bạn - Đoàn kết - Học giỏi - Trung thực – Nhân ái – Hợp tác – Khát vọng vươn lên những đỉnh cao mới.
DƯƠNG THỊ NGỌC DUYÊN

DƯƠNG THỊ NGỌC DUYÊN

TP Tuy Hòa, Phú Yên
ngocduyen@vitinhhoangvu.com
PHAN THỊ THÙY AN

PHAN THỊ THÙY AN

Hòa Thành, Đông Hòa, Phú Yên
ankhangbigcat@gmail.com
TRƯƠNG THỊ BẢO TOÀN

TRƯƠNG THỊ BẢO TOÀN

Hòa Hiệp Bắc, Đông Hòa, Phú Yên
ngocduyen@vitinhhoangvu.com
NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

huongtulip79@gmail.com
LÊ THỊ KIM LỊCH

LÊ THỊ KIM LỊCH

Tuy Hòa - Phú Yên
ltklich.thpt.nctru@phuyen.edu.vn
0932542835
TRẦN KHÁNH NHUNG

TRẦN KHÁNH NHUNG

Sông Cầu - Phú Yên
khanhnhung.biopyth@gmail.com
0973552827