Chủ nhật, 02/10/2022 - 20:28|
1- Sứ mệnh nhà trường: Mỗi học sinh được phát triển toàn diện tài năng và tư duy sáng tạo trong môi trường học tập kỷ cương, tiên tiến, năng động. 2- Tầm nhìn: Phấn đấu đến năm 2025, Học sinh tích cực tự học, sáng tạo, thành công; giáo viên tâm huyết, năng động, mẫu mực. Trường học chất lượng, uy tín, nhân văn. Nhân viên làm việc nhiệt tình cởi mở với nhân dân. 3 - Những giá trị cơ bản của nhà trường: Yêu nước – Kính thầy – Mến bạn - Đoàn kết - Học giỏi - Trung thực – Nhân ái – Hợp tác – Khát vọng vươn lên những đỉnh cao mới.
HỒ QUANG THĂNG

HỒ QUANG THĂNG

Tuy Hòa - Phú Yên
hoquangthangnvl@gmail.com
01214532151
NGUYỄN VŨ MINH THƯ

NGUYỄN VŨ MINH THƯ

Tuy Hòa - Phú Yên
nguyenvuminhthu87@gmail.com
0977050539
NGUYỄN THỊ KIM BẬU

NGUYỄN THỊ KIM BẬU

Tuy Hòa - Phú Yên
kimbaunvl@gmail.com
0908741508
PHẠM THỊ THANH LINH

PHẠM THỊ THANH LINH

Tuy An- Phú Yên
phamthanhlinh1990@gmail.com
01679737079
NGUYỄN THÀNH AN

NGUYỄN THÀNH AN

Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa, Phú Yên
NGUYỄN TẤN LỰC

NGUYỄN TẤN LỰC

Hòa Hiệp Nam