Sunday, 02/10/2022 - 19:02|
1- Sứ mệnh nhà trường: Mỗi học sinh được phát triển toàn diện tài năng và tư duy sáng tạo trong môi trường học tập kỷ cương, tiên tiến, năng động. 2- Tầm nhìn: Phấn đấu đến năm 2025, Học sinh tích cực tự học, sáng tạo, thành công; giáo viên tâm huyết, năng động, mẫu mực. Trường học chất lượng, uy tín, nhân văn. Nhân viên làm việc nhiệt tình cởi mở với nhân dân. 3 - Những giá trị cơ bản của nhà trường: Yêu nước – Kính thầy – Mến bạn - Đoàn kết - Học giỏi - Trung thực – Nhân ái – Hợp tác – Khát vọng vươn lên những đỉnh cao mới.
NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM

NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM

Hòa vinh, Đông Hòa, Phú Yên
ntkdiem.thpt.nvl@phuyen.edu.vn
TRƯƠNG THIỆN VỸ

TRƯƠNG THIỆN VỸ

Hòa Hiệp Bắc, Đông Hòa, Phú Yên
ttvy.thpt.nvl@phuyen.edu.vn
HUỲNH THANH TÚ

HUỲNH THANH TÚ

Phú Lâm, TP Tuy Hòa, Phú Yên
httu.thpt.nvl@phuyen.edu.vn
TRẦN VĂN TÚ

TRẦN VĂN TÚ

Tuy Hòa - Phú Yên
tranvantu94@gmail.com
01687031535