Chủ nhật, 02/10/2022 - 18:54|
1- Sứ mệnh nhà trường: Mỗi học sinh được phát triển toàn diện tài năng và tư duy sáng tạo trong môi trường học tập kỷ cương, tiên tiến, năng động. 2- Tầm nhìn: Phấn đấu đến năm 2025, Học sinh tích cực tự học, sáng tạo, thành công; giáo viên tâm huyết, năng động, mẫu mực. Trường học chất lượng, uy tín, nhân văn. Nhân viên làm việc nhiệt tình cởi mở với nhân dân. 3 - Những giá trị cơ bản của nhà trường: Yêu nước – Kính thầy – Mến bạn - Đoàn kết - Học giỏi - Trung thực – Nhân ái – Hợp tác – Khát vọng vươn lên những đỉnh cao mới.
NGUYỄN QUỐC DÂN

NGUYỄN QUỐC DÂN

Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa, Phú Yên
quocdannvl@gmail.com
0935059013
NGUYỄN MINH LƯỢM

NGUYỄN MINH LƯỢM

Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên
nmluom79nvl@gmail.com
0918294597
ĐOÀN VĂN NINH

ĐOÀN VĂN NINH

Hòa vinh, Đông Hòa, Phú Yên
doanvanninh@gmail.com
0902506817
HỒ THỊ UYÊN TRANG

HỒ THỊ UYÊN TRANG

Hòa Thành, Đông Hòa, Phú Yên
uyentrangnvl@gmail.com
0937700181
VŨ CÁT CHIÊU

VŨ CÁT CHIÊU

TP Tuy Hòa, Phú Yên
sieuquaysusu0505@gmail.com
0985817799
NGUYỄN THỊ LỆ HUYỀN

NGUYỄN THỊ LỆ HUYỀN

Hòa vinh, Đông Hòa, Phú Yên
tinduyenhuyen@yahoo.com
01668773719
NGUYỄN THỊ ANH TRÂM

NGUYỄN THỊ ANH TRÂM

Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa, Phú Yên
nguyenthianhtram88py@gmail.com
0935890057
NGUYỄN MINH THIÊN

NGUYỄN MINH THIÊN

Hòa Định Tây, Phú Hòa, Phú Yên
01284410544