Sunday, 02/10/2022 - 20:56|
1- Sứ mệnh nhà trường: Mỗi học sinh được phát triển toàn diện tài năng và tư duy sáng tạo trong môi trường học tập kỷ cương, tiên tiến, năng động. 2- Tầm nhìn: Phấn đấu đến năm 2025, Học sinh tích cực tự học, sáng tạo, thành công; giáo viên tâm huyết, năng động, mẫu mực. Trường học chất lượng, uy tín, nhân văn. Nhân viên làm việc nhiệt tình cởi mở với nhân dân. 3 - Những giá trị cơ bản của nhà trường: Yêu nước – Kính thầy – Mến bạn - Đoàn kết - Học giỏi - Trung thực – Nhân ái – Hợp tác – Khát vọng vươn lên những đỉnh cao mới.
NGÔ VĂN HUY

NGÔ VĂN HUY

Tuy Hòa - Phú Yên
NGUYỄN HOÀNG

NGUYỄN HOÀNG

Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa, Phú Yên
hoang29nvl@gmail.com
NGUYỄN TẤN LỰC

NGUYỄN TẤN LỰC

Hòa vinh, Đông Hòa, Phú Yên
ntluc1981@gmail.com
ĐOÀN NGỌC LÂN

ĐOÀN NGỌC LÂN

Tuy Hòa - Phú Yên
doanngoclan2808@gmail.com
0984834442
ĐINH THỊ THẮM

ĐINH THỊ THẮM

Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa, Phú Yên
tham83nvl@gmail.com
PHẠM THỊ THANH TRANG

PHẠM THỊ THANH TRANG

Tuy Hòa - Phú Yên
thangtrangpham12@gmail.com
0977563170
NGUYỄN THỊ THANH THẢO

NGUYỄN THỊ THANH THẢO

Tuy Hòa - Phú Yên
thanhthaok33@gmail.com
01648675469