Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11- Chúc các thầy cô luôn vui vẻ, tâm huyết với nghề, luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ cao cả của mình trong sự nghiệp trăm năm trồng người. --- Mười năm rèn luyện sách đèn Công danh gặp bước, chớ quên ơn thầy.
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
2465667
 Hôm nay :   67       
 Hôm qua :    490       
 Tất cả:   2465667       
  CƠ CẤU TỔ CHỨC::   TỔ BỘ MÔN
 
   
 Tên đơn vị:  Hành chính
 Địa chỉ:   Trường THPT Nguyễn Văn Linh
 Điện thoại:   0573546184
 Thư điện tử:   thpt.nguyenvanlinh@phuyen.edu.vn 
 Website:  http://nguyenvanlinh.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
 Tên đơn vị:  Ngữ văn
 Địa chỉ:   Trường THPT Nguyễn Văn Linh
 Điện thoại:   0573546184
 Thư điện tử:   thpt.nguyenvanlinh@phuyen.edu.vn 
 Website:  http://nguyenvanlinh.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
 Tên đơn vị:  Ngoại ngữ
 Địa chỉ:   Trường THPT Nguyễn Văn Linh
 Điện thoại:   0573546184
 Thư điện tử:   thpt.nguyenvanlinh@phuyen.edu.vn 
 Website:  http://nguyenvanlinh.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
 Tên đơn vị:  Sinh Học
 Địa chỉ:   Trường THPT Nguyễn Văn Linh
 Điện thoại:   0573546184
 Thư điện tử:   thpt.nguyenvanlinh@phuyen.edu.vn 
 Website:  http://nguyenvanlinh.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
 Tên đơn vị:  Toán học
 Địa chỉ:   Trường THPT Nguyễn Văn Linh
 Điện thoại:   0573546184
 Thư điện tử:   toantin.thpt.nvl@gmail.com 
 Website:  http://nguyenvanlinh.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
 Tên đơn vị:  Vật Lý
 Địa chỉ:   Trường THPT Nguyễn Văn Linh
 Điện thoại:   0573546184
 Thư điện tử:   thpt.nguyenvanlinh@phuyen.edu.vn 
 Website:  http://nguyenvanlinh.phuyen.edu.vn
Xem chi tiết
 
 Tên đơn vị:  Lịch Sử
 Địa chỉ:   Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   057.3536369
 Thư điện tử:    
 Website:  
Xem chi tiết
 
 Tên đơn vị:  Tin học
 Địa chỉ:   Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   0573536369
 Thư điện tử:    
 Website:  
Xem chi tiết
 
 Tên đơn vị:  Địa lý
 Địa chỉ:   Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   0573536369
 Thư điện tử:    
 Website:  
Xem chi tiết
 
 Tên đơn vị:  Hóa học
 Địa chỉ:   Hòa Hiệp Nam, Đông Hòa, Phú Yên
 Điện thoại:   0573536369
 Thư điện tử:    
 Website:  
Xem chi tiết
 
 Tên đơn vị:  Thể dục - Quốc Phòng
 Địa chỉ:   Thọ Lâm - Hòa Hiệp Nam - Đông Hòa - Phú Yên
 Điện thoại:   057.3546184
 Thư điện tử:   thpt.nguyenvanlinh@phuyen.edu.vn 
 Website:  
Xem chi tiết
 
 
   
 
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thời khóa biểu  |  Hình ảnh hoạt động  |  Ngân hàng đề thi  |  Ngân hàng Giáo án  
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH
Địa chỉ :Hòa Hiệp Trung- Đông Hòa- Phú Yên
Điện thoại : 0573546184, 0573536369
Thư điện tử: thpt.nguyenvanlinh@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2013 TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH