TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH, CHÚC TOÀN THỂ CB-GV-CNV-HS NĂM HỌC MỚI HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO VÀ GẶT HÁI ĐƯỢC NHIỀU THÀNH CÔNG
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
3124318
 Hôm nay :   256       
 Hôm qua :    2397       
 Tất cả:   3124318       
  CƠ CẤU TỔ CHỨC::   TỔ BỘ MÔN
 
 
 
   Hóa học
Địa chỉ
Điện thoại
   
  1.Cơ cấu tổ chức
 
       
 
  Trần Văn Mạnh
   
 
  Văn Thị Như Thoa
   
 
  Nguyễn Thị Loan
   
 
  Nguyễn Thị Lập Dậu
   
 
  Trần Thị Ái My
   
 
  Trương Thị Diện
   
 
  Lê Nữ Hoàng An
   
 
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thời khóa biểu  |  Hình ảnh hoạt động  |  Ngân hàng đề thi  |  Ngân hàng Giáo án  
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH
Địa chỉ :Hòa Hiệp Trung- Đông Hòa- Phú Yên
Điện thoại : 02573546184, 02573536369
Thư điện tử: thpt.nguyenvanlinh@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2013 TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH