TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH, CHÚC TOÀN THỂ CB-GV-CNV-HS NĂM HỌC MỚI HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO VÀ GẶT HÁI ĐƯỢC NHIỀU THÀNH CÔNG
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
3124383
 Hôm nay :   321       
 Hôm qua :    2397       
 Tất cả:   3124383       
  VĂN BẢN::
 
Hệ thống văn bản
Số VB Ngày ký Trích yếu Cơ quan ban hành
Kế hoạch BDTX 2019-2020 NVL [ 09-10-2019 ] Trường THPT Nguyễn Văn Linh
Kế hoạch cá nhân BDTX [ 09-10-2019 ] Trường THPT Nguyễn Văn Linh
Mẫu Báo cáo cá nhân bồi dưỡng thường xuyên [ 09-10-2019 ] Trường THPT Nguyễn Văn Linh
QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH [ 26-09-2019 ] Trường THPT Nguyễn Văn Linh
107/KH-NVL 19/09/2019 KẾ HOẠCH THI HSG CẤP TRƯỜNG NH 2019-2020 [ 19-09-2019 ] Trường THPT Nguyễn Văn Linh
BDHSG vòng 2 [ 29-06-2019 ] Trường THPT Nguyễn Văn Linh
76 /KH - NVL Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng HSG 2018-2019 [ 29-06-2019 ] Trường THPT Nguyễn Văn Linh
46/KH-NVL 15/04/2019 Chiến lược phát triển giáo dục trường THPT NVL2 [ 07-05-2019 ] trường THPT Nguyễn Văn Linh
14-2018/BGDĐT TT 14_2018 CHUAN HIEU TRUONG PT [ 07-05-2019 ] Bộ giáo dục đào tạo
20-2018/BGDĐT TT 20_2018 CHUAN GIAO VIEN PT [ 07-05-2019 ] Bộ giáo dục đào tạo
4530/BGDĐT 01/10/2019 CV 4530_bgddt_ngcbqlgd HD TT 20 [ 07-05-2019 ] Bộ Giáo dục đào tạo
4529_BGDDT 01/10/2019 CV 4529_BGDDT_NGCBQLGD HUONG DAN TT14 [ 07-05-2019 ] Bộ Giáo dục đào tạo
49/KH-NVL 25/04/2019 KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 10 2019-2020 [ 02-05-2019 ] Trường THPT Nguyễn Văn Linh
LICHTHI HK2 (2018-2019) [ 18-04-2019 ] Trường THPT Nguyễn Văn Linh
37/KH-NVL 16/4/2019 KẾ HOẠCH thi HK2 NH 2018-2019 [ 18-04-2019 ] Trường THPT Nguyễn Văn Linh
31/QĐ-NVL 10/04/2019 Công khai dự toán ngân sách quý 1 năm 2019 [ 12-04-2019 ] Trường THPT Nguyễn Văn Linh
16/QĐ-NVL 12/02/2019 Công khai dự toán ngân sách năm 2019 [ 12-04-2019 ] trường THPT Nguyễn Văn Linh
22/QĐ-NVL 15/01/2019 Công khai dự toán 2019 [ 15-03-2019 ] Trường THPT Nguyễn Văn Linh
104/QĐ-NVL 30/12/2018 Công khai dự toán 2018 [ 15-03-2019 ] Trường THPT Nguyễn Văn Linh
179/QĐ-NVL 10/06/2018 Công khai quyết toán 2017 [ 15-03-2019 ] Trường THPT Nguyễn Văn Linh
   
 
     
 
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thời khóa biểu  |  Hình ảnh hoạt động  |  Ngân hàng đề thi  |  Ngân hàng Giáo án  
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH
Địa chỉ :Hòa Hiệp Trung- Đông Hòa- Phú Yên
Điện thoại : 02573546184, 02573536369
Thư điện tử: thpt.nguyenvanlinh@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2013 TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH