TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH, CHÚC TOÀN THỂ CB-GV-CNV-HS NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG, VẠN SỰ NHƯ Ý
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
2953184
 Hôm nay :   506       
 Hôm qua :    982       
 Tất cả:   2953184       
  THỜI KHÓA BIỂU
    TKB học kỳ I lần 2 năm học 2018-2019, áp dụng từ tuần 3 (17/09/2018)    
    Cập nhật vào lúc: 01-10-2018    
Thầy cô/ HS xem tại đường dẫn
http://nguyenvanlinh.phuyen.edu.vn/fileupload/TKB2/index.html
Danh sách thời khóa biểu các lớp Học kỳ Năm học
THỜI KHÓA BIỂU HS-GV LAN 6 HK2 (NH 2018-2019) TUAN 31 áp dụng ngày 15/4[ 15-04-2019] 2 2018-2019
THỜI KHÓA BIỂU GIAO VIEN (LAN 5. TUAN 30) - HK2 - NH 2018-2019 (Áp dụng từ 8.4.2019)[ 06-04-2019] 2 2018-2019
THỜI KHÓA BIỂU HS-GV (Lan 5. Tuan 30) HK2 NH 2018-2019 (Áp dụng từ ngày 8.4.2019)[ 06-04-2019] 2 2018-2019
THỜI KHÓA BIỂU TD-GDQPAN HỌC KỲ II LẦN 2 NH 2018-2019 (áp dụng từ tuần 26, ngày 11/3/2019)[ 10-03-2019] 2 2019-2020
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II LẦN 4 NH 2018-2019 (áp dụng từ tuần 26, ngày 11/03/2019)[ 09-03-2019] 2 2019-2020
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II LẦN 3 NH 2018-2019 (áp dụng từ tuần 23, ngày 18/2/2019)[ 13-02-2019] 2 2019-2020
THỜI KHÓA BIỂU HKII LẦN 2 (Áp dụng từ ngày 11/02/2019, tuần 22)[ 25-01-2019] 2 2019-2020
THỜI KHÓA BIỂU TD-GDQPAN HỌC KỲ II LẦN 1 NH 2018-2019 (áp dụng từ tuần 20, ngày 14/1/2019)[ 11-01-2019] 2 2018-2019
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II LẦN 1 NH 2018-2019 (áp dụng từ tuần 20, ngày 14/01/2019)[ 11-01-2019] 2 2018-2019
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I LẦN 5 NH 2018-2019 (áp dụng từ tuần 19, ngày 07/1/2019)[ 30-12-2018] 1 2018-2019
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I LẦN 1 NH 2018-2019 (áp dụng từ tuần 3, ngày 17/9/2018)[ 30-12-2018] 1 2018-2019
THỜI KHÓA BIỂU HKI 2018-2019 LẦN 4(ÁP DỤNG TỪ NGÀY 19/11/2018, TUẦN 12)[ 16-11-2018] 1 2018-2019
LỊCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHỐI 11 NĂM HỌC 2018-2019[ 12-11-2018] 1 2018-2019
THỜI KHÓA BIỂU THỂ DỤC-QPAN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019 LẦN 3 (ÁP DỤNG TỪ TUẦN 10, NGÀY 05/11/2018)[ 31-10-2018] 1 2018-2019
THỜI KHÓA BIỂU HKI 2018-2019 LẦN 3 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 05/11/2018, TUẦN 10)[ 31-10-2018] 1 2018-2019
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I LẦN 1 NH 2018-2019 (áp dụng từ tuần 3, ngày 17/9/2018)[ 14-09-2018] 1 2018-2019
THỜI KHÓA BIỂU TD-QP HỌC KỲ I NH 2018-2019 LẦN 1[ 03-09-2018] 1 2018-2019
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NH 2018-2019 LẦN 1[ 03-09-2018] 1 2018-2019
Lịch bồi dưỡng HSG hè 2018[ 18-06-2018] 1 2018-2019
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II LẦN 6 (áp dụng từ tuần 31, ngày 15/4/2018)[ 12-04-2018] 2 2017-2018
 
 
 
 
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thời khóa biểu  |  Hình ảnh hoạt động  |  Ngân hàng đề thi  |  Ngân hàng Giáo án  
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH
Địa chỉ :Hòa Hiệp Trung- Đông Hòa- Phú Yên
Điện thoại : 0573546184, 0573536369
Thư điện tử: thpt.nguyenvanlinh@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2013 TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH