TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH, CHÚC TOÀN THỂ CB-GV-CNV-HS NĂM HỌC MỚI HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO VÀ GẶT HÁI ĐƯỢC NHIỀU THÀNH CÔNG
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
3124392
 Hôm nay :   330       
 Hôm qua :    2397       
 Tất cả:   3124392       
  THỜI KHÓA BIỂU
       
    Cập nhật vào lúc: --    
Danh sách thời khóa biểu các lớp Học kỳ Năm học
THỜI KHOÁ BIỂU HS HK1 lần 1 (NH 2019-2020) áp dụng từ ngày 5/9[ 04-09-2019] 1 2019-2020
THỜI KHÓA BIỂU HS THỂ DỤC, GDQP-AN LẦN 1 HK1 (NH 2019-2020) TUẦN 1 áp dụng từ ngày 5/9[ 03-09-2019] 1 2019-2020
THỜI KHÓA BIỂU GIAO VIEN (LAN 5. TUAN 30) - HK2 - NH 2018-2019 (Áp dụng từ 8.4.2019)[ 06-04-2019] 2 2018-2019
THỜI KHÓA BIỂU HS-GV (Lan 5. Tuan 30) HK2 NH 2018-2019 (Áp dụng từ ngày 8.4.2019)[ 06-04-2019] 2 2018-2019
THỜI KHÓA BIỂU TD-GDQPAN HỌC KỲ II LẦN 2 NH 2018-2019 (áp dụng từ tuần 26, ngày 11/3/2019)[ 10-03-2019] 2 2019-2020
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II LẦN 4 NH 2018-2019 (áp dụng từ tuần 26, ngày 11/03/2019)[ 09-03-2019] 2 2019-2020
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II LẦN 3 NH 2018-2019 (áp dụng từ tuần 23, ngày 18/2/2019)[ 13-02-2019] 2 2019-2020
THỜI KHÓA BIỂU HKII LẦN 2 (Áp dụng từ ngày 11/02/2019, tuần 22)[ 25-01-2019] 2 2019-2020
THỜI KHÓA BIỂU TD-GDQPAN HỌC KỲ II LẦN 1 NH 2018-2019 (áp dụng từ tuần 20, ngày 14/1/2019)[ 11-01-2019] 2 2018-2019
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II LẦN 1 NH 2018-2019 (áp dụng từ tuần 20, ngày 14/01/2019)[ 11-01-2019] 2 2018-2019
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I LẦN 5 NH 2018-2019 (áp dụng từ tuần 19, ngày 07/1/2019)[ 30-12-2018] 1 2018-2019
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I LẦN 1 NH 2018-2019 (áp dụng từ tuần 3, ngày 17/9/2018)[ 30-12-2018] 1 2018-2019
THỜI KHÓA BIỂU HKI 2018-2019 LẦN 4(ÁP DỤNG TỪ NGÀY 19/11/2018, TUẦN 12)[ 16-11-2018] 1 2018-2019
LỊCH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI KHỐI 11 NĂM HỌC 2018-2019[ 12-11-2018] 1 2018-2019
THỜI KHÓA BIỂU THỂ DỤC-QPAN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019 LẦN 3 (ÁP DỤNG TỪ TUẦN 10, NGÀY 05/11/2018)[ 31-10-2018] 1 2018-2019
THỜI KHÓA BIỂU HKI 2018-2019 LẦN 3 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 05/11/2018, TUẦN 10)[ 31-10-2018] 1 2018-2019
TKB học kỳ I lần 2 năm học 2018-2019, áp dụng từ tuần 3 (17/09/2018)[ 19-09-2018] 1 2018-2019
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I LẦN 1 NH 2018-2019 (áp dụng từ tuần 3, ngày 17/9/2018)[ 14-09-2018] 1 2018-2019
THỜI KHÓA BIỂU TD-QP HỌC KỲ I NH 2018-2019 LẦN 1[ 03-09-2018] 1 2018-2019
THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NH 2018-2019 LẦN 1[ 03-09-2018] 1 2018-2019
 
 
 
 
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thời khóa biểu  |  Hình ảnh hoạt động  |  Ngân hàng đề thi  |  Ngân hàng Giáo án  
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH
Địa chỉ :Hòa Hiệp Trung- Đông Hòa- Phú Yên
Điện thoại : 02573546184, 02573536369
Thư điện tử: thpt.nguyenvanlinh@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2013 TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH