TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH, CHÚC TOÀN THỂ CB-GV-CNV-HS NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG, VẠN SỰ NHƯ Ý
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
2844931
 Hôm nay :   133       
 Hôm qua :    455       
 Tất cả:   2844931       
  THỜI KHÓA BIỂU
Danh sách thời khóa biểu các lớp Học kỳ Năm học
Thời khóa biểu HKI, năm học 2016-2017 (Áp dụng từ tuần 15, ngày 12/12/2016[ 17-12-2016] 1 2016-2017
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016-2017 (lần 3 HK I, áp dụng từ ngày 14/11/2016)[ 11-11-2016] 1 2016-2017
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016-2017 (lần 2 HK I, áp dụng từ ngày 10/10/2016)[ 09-10-2016] 1 2016-2017
Lịch dạy bồi dưỡng học sinh giỏi năm học 2016-2017 (giai đoạn 2, áp dụng từ ngày 06/09/2016))[ 03-09-2016] 1 2016-2017
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016-2017 (lần 1 HK I, áp dụng từ ngày 05/09/2016)[ 03-09-2016] 1 2016-2017
TKB HKII năm học 2015-2016 lần 3 (Áp dụng từ Tuần 29 - 28/3/2016)[ 24-03-2016] 2 2015-2016
Thời khóa biểu học kì II lần 2 NH 2015 -2016[ 22-02-2016] 2 2015-2016
Thời khóa biểu HK II lần 1 năm học 2015-2016 (áp dụng từ ngày 18/01/2016, tuần 20)[ 18-01-2016] 2 2015-2016
Thời khóa biểu lần 3 HKI năm học 2015-2016 (Áp dụng từ ngày 09/11/2015 - TUẦN 10)[ 17-11-2015] 1 2015-2016
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2015-2016 (áp dụng từ ngày 14/09/2015) - lần thứ 2[ 11-09-2015] 1 2015-2016
Lịch dạy HĐGD NGLL và HĐHN HKI năm học 2015-2016[ 07-09-2015] 1 2015-2016
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2015-2016 (áp dụng từ ngày 07/09/2015) - lần thứ 1[ 04-09-2015] 1 2015-2016
Phân công coi thi phân ban và khảo sát lớp 10 năm 2015 - 2016[ 07-08-2015] 1 2015-2016
Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2014-2015 (áp dụng từ ngày 16/03/2015) [ 13-03-2015] 2 2014-2015
Thời khóa biểu học kỳ II-lần 2 năm học 2014-2015 (áp dụng từ tuần 22, ngày 19/01/2015)[ 16-01-2015] 2 2014-2015
Thời khóa biểu HĐNGLL-HĐHN học kỳ II năm học 2014-2015 (áp dụng từ ngày 05/01/2015) [ 08-01-2015] 2 2014-2015
Thời Khóa Biểu Thể dục-QPAN lần 1- Học kỳ II năm học 2014-2015 (Áp dụng từ ngày 05/01/2015)[ 04-01-2015] 2 2014-2015
Thời khóa biểu học kỳ II-lần 1 năm học 2014-2015 (áp dụng từ tuần 20, ngày 05/01/2015)[ 04-01-2015] 2 2014-2015
Thời Khóa Biểu Lần 3 Học kỳ I Áp dụng từ ngày 08/12/2014[ 02-12-2014] 1 2014-2015
Thời khóa biểu học kỳ I lần 2 năm học 2014-2015 (áp dụng từ ngày 27/10/20140[ 25-10-2014] 1 2014-2015
 
 
 
 
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thời khóa biểu  |  Hình ảnh hoạt động  |  Ngân hàng đề thi  |  Ngân hàng Giáo án  
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH
Địa chỉ :Hòa Hiệp Trung- Đông Hòa- Phú Yên
Điện thoại : 0573546184, 0573536369
Thư điện tử: thpt.nguyenvanlinh@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2013 TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH