TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH, CHÚC TOÀN THỂ CB-GV-CNV-HS NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG, VẠN SỰ NHƯ Ý
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
2953260
 Hôm nay :   582       
 Hôm qua :    982       
 Tất cả:   2953260       
  THỜI KHÓA BIỂU
Danh sách thời khóa biểu các lớp Học kỳ Năm học
Thời khóa biểu HĐNGLL-HĐHN học kỳ II năm học 2014-2015 (áp dụng từ ngày 05/01/2015) [ 08-01-2015] 2 2014-2015
Thời Khóa Biểu Thể dục-QPAN lần 1- Học kỳ II năm học 2014-2015 (Áp dụng từ ngày 05/01/2015)[ 04-01-2015] 2 2014-2015
Thời khóa biểu học kỳ II-lần 1 năm học 2014-2015 (áp dụng từ tuần 20, ngày 05/01/2015)[ 04-01-2015] 2 2014-2015
Thời Khóa Biểu Lần 3 Học kỳ I Áp dụng từ ngày 08/12/2014[ 02-12-2014] 1 2014-2015
Thời khóa biểu học kỳ I lần 2 năm học 2014-2015 (áp dụng từ ngày 27/10/20140[ 25-10-2014] 1 2014-2015
Thời Khóa Biểu Học Kỳ 2 - Lần 2 - Áp dụng từ tuần 28 (17/03/2014)[ 14-03-2014] 1 2013-2014
Lịch bồi dưỡng học sinh giỏi học kỳ II năm học 2013-2014[ 04-03-2014] 2 2013-2014
Thời khóa biểu bồi dưỡng ôn thi TNTHPT môn Toán, Văn[ 13-02-2014] 2 2013-2014
Lịch Hoạt động hướng nghiệp ngoài giờ lên lớp HK II năm 2013-2014[ 10-01-2014] 2 2013-2014
Thời Khóa Biểu Lần 1 Học kỳ II Áp dụng từ ngày 06/01/2014[ 08-01-2014] 2 2013-2014
TKB Áp dụng ngày 8/1/2014[ 07-01-2014] 2 2014-2015
Thời khoa biểu toàn trường năm học 2013 - 2014( Áp dụng từ ngày 28/10/2013) - Tuần 10 ( Lần 2- HKI)[ 20-08-2013] 1 2013-2014
Thời khoa biểu toàn trường năm học 2013 - 2014 lần 1[ 20-08-2013] 1 2013-2014
TKB toàn trường lần 3 năm 2012 -2013[ 20-08-2013] 2 2012-2013
Thời khoa biểu HKII lần 2 năm 2012 -2013[ 20-08-2013] 2 2012-2013
Thời khoa biểu toàn trường HKI năm học 2012 -2013 lần 2 [ 20-08-2013] 1 2012-2013
Thời khoa biểu toàn trường HKI năm 2012 -2013 lần 1.[ 20-08-2013] 1 2012-2013
 
 
 
 
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thời khóa biểu  |  Hình ảnh hoạt động  |  Ngân hàng đề thi  |  Ngân hàng Giáo án  
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH
Địa chỉ :Hòa Hiệp Trung- Đông Hòa- Phú Yên
Điện thoại : 0573546184, 0573536369
Thư điện tử: thpt.nguyenvanlinh@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2013 TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH