CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20 - 10
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
3478515
 Hôm nay :   935       
 Hôm qua :    264       
 Tất cả:   3478515       
   Danh sách cá nhân đóng góp "Quỹ phát triển nhà trường"
   
  Nguồn cung cấp tin: Nguyễn Quốc Dân. Cập nhật vào lúc: 08:29:23 27-11-2016  

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN ỦNGHỘ 
QUỸ PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG

STT

HỌ VÀ TÊN

Số tiền

Địa chỉ-Chức vụ

Ngày Ủng hộ

Ghi chú

1

Nguyễn Đình Diêm

1,000,000

Hiệu trưởng

9/26/2016

Tiền mặt

2

Vợ thầy Diêm

200,000

 

9/30/2016

Tiền mặt

3

Đoàn Văn Ninh

500,000

Giáo viên Toán

9/29/2016

Tiền mặt

4

Nguyễn Quốc Dân

500,000

Giáo viên Toán

9/30/2016

Tiền mặt

5

Nguyễn Thị Hải Yến

1,000,000

P. Hiệu trưởng

9/30/2016

Tiền mặt

 

TỔNG CỘNG TUẦN 1

3,200,000

 

 

 

1

Trần Văn Khoa

500,000

P. Hiệu trưởng

03/10/2016

Tiền mặt

2

Tổ Ngoại ngữ (Gồm các GV:)

1,600,000

Toàn thể GV tổ Ngoại ngữ

04/10/2016

Tiền mặt

 

Trần Xuân Tòng

 

GV tổ Ngoại ngữ

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Trà

 

GV tổ Ngoại ngữ

 

 

 

Nguyễn Lê Thị Hồng Trang

 

GV tổ Ngoại ngữ

 

 

 

Nguyễn Thị Thuu Trang

 

GV tổ Ngoại ngữ

 

 

 

Bùi Thị Thuý Phượng

 

GV tổ Ngoại ngữ

 

 

 

Nguyễn Thị Hiệp

 

GV tổ Ngoại ngữ

 

 

 

Trần Thị Ngọc Nữ

 

GV tổ Ngoại ngữ

 

 

 

Trần Anh Dũng

 

GV tổ Ngoại ngữ

 

 

3

Văn Thảo Nguyên

500,000

Lớp 12C1 Khóa 3 (2006-2009)

06/10/2016

Chuyển khoản

4

Tổ Hành Chính (Lần 1) Gồm:

900,000

Toàn thể GV tổ Hành chính

06/10/2016

Tiền mặt

 

Nguyễn Thị Thanh Thủy

 

Thành viên tổ Hành chính

 

 

 

Nguyễn Hữu Thoại

 

Thành viên tổ Hành chính

 

 

 

Trần Thị Tường Vi

 

Thành viên tổ Hành chính

 

 

 

Nguyễn Thành Sơn

 

Thành viên tổ Hành chính

 

 

 

Ngô Quang Nhung

 

Thành viên tổ Hành chính

 

 

 

Văn Thị Hồng Nhiên

 

Thành viên tổ Hành chính

 

 

 

Lê Bùi Ái Vi

 

Thành viên tổ Hành chính

 

 

 

Nguyễn Lâm Vân

 

Thành viên tổ Hành chính

 

 

 

Nguyễn Thị Thơm

 

Thành viên tổ Hành chính

 

 

5

Tập thể khối 12 NH 15-16

2,500,000

HS khối 12 NH 15-16

07/10/2016

Tiền mặt

6

Tổ Địa gồm:

1,000,000

Tập thể tổ Địa lý

07/10/2016

Tiền mặt

 

Huỳnh Anh Tuấn

 

GV Tổ Địa lý

 

 

 

Nguyễn Thanh Chu

 

GV Tổ Địa lý

 

 

 

Trần Thị Thu Hằng

 

GV Tổ Địa lý

 

 

 

Trần Thị Hồng Sa

 

GV Tổ Địa lý

 

 

7

Phạm Huỳnh Sa Mác

2,000,000

Lớp 12C1 khóa 2 (2006-2008)

07/10/2016

Chuyển khoản

8

Mai Anh Linh

1,000,000

Lớp 12C1 Khóa 3 (2006-2009)

07/10/2016

Chuyển khoản

9

Văn Thị Như Thoa

500,000

Giáo viên Hóa

07/10/2016

Tiền mặt

 

TỔNG CỘNG TUẦN 2

10,500,000

 

 

 

10

Ngô Văn Huy

500,000

Giáo viên Lý

10/10/2016

Tiền mặt

11

Dương Văn Hậu

500,000

12C4 khóa 3 (2006-2009)

10/10/2016

Chuyển khoản

12

Tổ Sử - GDCD

1,050,000

Toàn thể GV tổ Sử - GDCD

10/10/2016

Tiền mặt

 

Trương Thị Xuân Hương

 

GV tổ Sử- GDCD

 

 

 

Lê Thị Kim Thoa

 

GV tổ Sử- GDCD

 

 

 

Trương Thị  Lan

 

GV tổ Sử- GDCD

 

 

 

Trần Thị Hồng

 

GV tổ Sử- GDCD

 

 

 

Lê Thị Tuyết Nga

 

GV tổ Sử- GDCD

 

 

 

Nguyễn Thị Thúy Hằng

 

GV tổ Sử- GDCD

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Hiếu

 

GV tổ Sử- GDCD

 

 

13

Tổ Tin

800,000

Toàn thể GV tổ Tin

11/10/2016

Tiền mặt

 

Nguyễn Thị Kiều Diễm

 

GV Tổ Tin

 

 

 

Trương Thiện Vỹ

 

GV Tổ Tin

 

 

 

Huỳnh Thanh Tú

 

GV Tổ Tin

 

 

 

Trần Văn Tú

 

GV Tổ Tin

 

 

14

Hồ Thị Uyên Trang

300,000

Giáo viên Toán

11/10/2016

Tiền mặt

15

Tổ Văn

1,800,000

Toàn thể GV tổ Văn

11/10/2016

Tiền mặt

 

Dương Bình Minh

 

GV tổ Văn

 

 

 

Nguyễn Thị Hạ

 

GV tổ Văn

 

 

 

Ngô Thị Vân Nam

 

GV tổ Văn

 

 

 

Lương Thị Phương Trang

 

GV tổ Văn

 

 

 

Lê Thị Hồng Phúc

 

GV tổ Văn

 

 

 

Dương Thị Sang

 

GV tổ Văn

 

 

 

Nguyễn Thành Thạo

 

GV tổ Văn

 

 

 

Lê Thị Hồng Son

 

GV tổ Văn

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Thủy

 

GV tổ Văn

 

 

16

Tổ Thể dục - GDQP

800,000

Toàn thể GV tổ Thể dục

13/10/2016

Tiền mặt

 

Hồ Quang Thăng

 

GV Tổ thể dục

 

 

 

Nguyễn Vũ Minh Thư

 

GV Tổ thể dục

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Bậu

 

GV Tổ thể dục

 

 

 

Phạm Thị Thanh Linh

 

GV Tổ thể dục

 

 

17

Phạm Thị Thanh Trang

200,000

Giáo viên Lý

13/10/2016

Tiền mặt

18

Nguyễn Hoàng

200,000

Giáo viên Lý

13/10/2016

Tiền mặt

19

Đinh Thị Thắm

500,000

Giáo viên Lý

13/10/2016

Tiền mặt

20

Nguyễn Thị Thanh Thảo

200,000

Giáo viên Lý

13/10/2016

Tiền mặt

21

Tổ Sinh

1,200,000

 

17/10/2016

 

 

Phan Thị Thùy An

 

Giáo viên Sinh

 

Tiền mặt

 

Dương Thị Ngọc Duyên

 

Giáo viên Sinh

 

 

Trương Thị Bảo Toàn

 

Giáo viên Sinh

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hương

 

Giáo viên Sinh

 

 

 

Cô Khánh Nhung

 

Giáo viên Sinh

 

 

 

Cô Lịch

 

Giáo viên Sinh

 

 

22

Tổ Hóa

1,200,000

 

18/10/2016

Tiền mặt

 

Trần Văn Mạnh

 

Giáo viên Hóa

 

 

 

Văn Thị Như Thoa

 

Giáo viên Hóa

 

 

 

Nguyễn Thị Loan

 

Giáo viên Hóa

 

 

 

Trần Thị Ái My

 

Giáo viên Hóa

 

 

 

Nguyễn Thị Lập Dậu

 

Giáo viên Hóa

 

 

 

Cô Tịnh

 

Giáo viên Hóa

 

 

23

Nguyễn Thị Lệ Huyền

200,000

Giáo viên Toán

18/10/2016

Tiền mặt

24

Vũ Cát Chiêu

200,000

Giáo viên Toán

18/10/2016

Tiền mặt

25

Nguyễn Minh Lượm

200,000

Giáo viên Toán

18/10/2016

Tiền mặt

26

Nguyễn Thị Anh Trâm

200,000

Giáo viên Toán

18/10/2016

Tiền mặt

27

Chưa biết tên

500,000

Số TK 995216101901453

19/10/2016

Chuyển khoản

28

Nguyễn Tơ Rin

1,000,000

12C1 khóa 3 (2006-2009)

20/10/2016

Chuyển khoản

29

Nguyễn Thị Bích Vân

500,000

Phụ huynh em Võ Đình Văn 11B1 (NH 2016-2017)

22/10/2016

Tiền mặt

 

TỔNG CỘNG TUẦN 4

5,200,000

 

 

 

1

Nguyễn Tấn Lực

1,000,000

Giáo viên Lý

23/10/2016

Tiền mặt

 

TỔNG CỘNG TUẦN 5

1,000,000

 

 

 

1

Trần Thị Lệ Thoa

2,000,000

Tình nguyện viên trường THPT Nguyễn Văn Linh (Phú Hiệp - Hòa Hiệp Trung)

01/11/2016

Tiền mặt

2

Nguyễn Văn Huỳnh

200,000

Căn tin trường

03/11/2016

Tiền mặt

 

TỔNG CỘNG TUẦN 6

2,200,000

 

 

 

1

Tập thể lớp 12C1 - khóa 2

1,400,000

Học sinh cũ- 12C1 Khóa 2 (2006-2008)

07/11/2016

Chuyển khoản

2

Tổ Hành Chính (Lần 2)

900,000

Toàn thể GV tổ Hành chính

10/11/2016

Tiền mặt

 

TỔNG CỘNG TUẦN 7

2,300,000

 

 

 

1

Đoàn Ngọc Lân

300,000

Giáo viên công nghệ

18/11/2016

Tiền mặt

 

TỔNG CỘNG TUẦN 8

300,000

 

 

 

1

Trình Thị Tường Vi

1,000,000

12C1 khóa 1 (2006-2007)

22/11/2016

Tiền mặt

2

Đào Khoa Nhựt

500,000

12C1 khóa 1 (2006-2007)

22/12/2016

Tiền mặt

3

Phạm Ngọc Hải

500,000

12C1 khóa 1 (2006-2007)

24/11/2016

Tiền mặt

4

Nguyễn Thanh Lâm

200,000

12C1 khóa 5 (2008-2011)

24/11/2016

Tiền mặt

 

TỔNG CỘNG TUẦN 9

2,200,000

 

 

 

 

TỔNG CỘNG

33,750,000

 

 

 

[Trở về]
 
  Các tin khác:
    +    Danh sách cá nhân ủng hộ quỹ phát triển nhà trường [08:40:57 13-11-2016]
    +    Danh sách cá nhân ủng hộ quỹ phát triển nhà trường [11:39:24 31-10-2016]
    +    Danh sách cá nhân ủng hộ quỹ phát triển nhà trường [21:06:35 23-10-2016]
    +    Danh sách cá nhân ủng hộ quỹ phát triển nhà trường [21:42:33 15-10-2016]
    +    Danh sách cá nhân, tập thể đóng góp "Quỹ phát triển nhà trường" [15:34:52 09-10-2016]
    +    Danh sách cá nhân, tập thể đóng góp " Quỹ phát triển nhà trường" [15:36:58 09-10-2016]

 
 
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thời khóa biểu  |  Hình ảnh hoạt động  |  Ngân hàng đề thi  |  Ngân hàng Giáo án  
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH
Địa chỉ :Hòa Hiệp Trung- Đông Hòa- Phú Yên
Điện thoại : 02573546184, 02573536369
Thư điện tử: thpt.nguyenvanlinh@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2013 TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH