TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH, CHÚC TOÀN THỂ CB-GV-CNV-HS NĂM MỚI SỨC KHỎE, VẠN SỰ NHƯ Ý
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
3464825
 Hôm nay :   191       
 Hôm qua :    245       
 Tất cả:   3464825       
  CƠ CẤU TỔ CHỨC::   ĐẢNG BỘ
 
 
 
   Chi bộ 1
Địa chỉ
Điện thoại
Thư điện tử
Trang thông tin    http://nguyenvanlinh.phuyen.edu.vn
   
  1.Cơ cấu tổ chức
 
       
 
  Nguyễn Đình Diêm
   
 
  Trần Văn Khoa
   
 
  Nguyễn Hoàng
   
 
  Nguyễn Thị Thanh Thủy
   
 
  Nguyễn Hữu Thoại
   
 
  Trần Thị Tường Vi
   
 
  Trần Văn Mạnh
   
 
  Nguyễn Thị Loan
   
 
  Hồ Quang Thăng
   
 
  Nguyễn Vũ Minh Thư
   
 
  Nguyễn Thị Thanh Hương
   
 
  Lê Thị Kim Lịch
   
 
  Trần Khánh Nhung
   
 
  Nguyễn Thị Thanh Thảo
   
 
  Trương Thị Diện
   
 
  Trần Ngọc Thuận
   
 
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thời khóa biểu  |  Hình ảnh hoạt động  |  Ngân hàng đề thi  |  Ngân hàng Giáo án  
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH
Địa chỉ :Hòa Hiệp Trung- Đông Hòa- Phú Yên
Điện thoại : 02573546184, 02573536369
Thư điện tử: thpt.nguyenvanlinh@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2013 TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH