TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH, CHÚC TOÀN THỂ CB-GV-CNV-HS NĂM MỚI SỨC KHỎE, VẠN SỰ NHƯ Ý
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
3464809
 Hôm nay :   175       
 Hôm qua :    245       
 Tất cả:   3464809       
  CƠ CẤU TỔ CHỨC::   TỔ BỘ MÔN
 
 
 
   Hành chính
Địa chỉ
Điện thoại
Thư điện tử
Trang thông tin    http://nguyenvanlinh.phuyen.edu.vn
   
  1.Cơ cấu tổ chức
 
       
 
  Nguyễn Hữu Thoại
   
 
  Trần Thị Tường Vi
   
 
  Nguyễn Thị Thanh Thủy
   
 
  Văn Thị Hồng Nhiên
   
 
  Nguyễn Lâm Vân
   
 
  Nguyễn Thành Sơn
   
 
  Nguyễn Văn Lời
   
 
  Trình Thị Ngọc Diễm
   
 
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thời khóa biểu  |  Hình ảnh hoạt động  |  Ngân hàng đề thi  |  Ngân hàng Giáo án  
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH
Địa chỉ :Hòa Hiệp Trung- Đông Hòa- Phú Yên
Điện thoại : 02573546184, 02573536369
Thư điện tử: thpt.nguyenvanlinh@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2013 TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH