TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH, CHÚC TOÀN THỂ CB-GV-CNV-HS NĂM MỚI SỨC KHỎE, VẠN SỰ NHƯ Ý
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
3464881
 Hôm nay :   247       
 Hôm qua :    245       
 Tất cả:   3464881       
  CƠ CẤU TỔ CHỨC::   TỔ BỘ MÔN
 
 
 
   Ngữ văn
Địa chỉ
Điện thoại
Thư điện tử
Trang thông tin    http://nguyenvanlinh.phuyen.edu.vn
   
  1.Cơ cấu tổ chức
 
       
 
  Nguyễn Thành Thạo
   
 
  Lê Thị Hồng Phúc
   
 
  Nguyễn Thị Hạ
   
 
  Ngô Thị Vân Nam
   
 
  Dương Thị Sang
   
 
  Lê Thị Hồng Son
   
 
  Nguyễn Thị Bích Thủy
   
 
  Đỗ Thị Kim Thơ
   
 
  Nguyễn Thị Bách Na
   
 
  Nguyễn Thạch Thảo
   
 
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thời khóa biểu  |  Hình ảnh hoạt động  |  Ngân hàng đề thi  |  Ngân hàng Giáo án  
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH
Địa chỉ :Hòa Hiệp Trung- Đông Hòa- Phú Yên
Điện thoại : 02573546184, 02573536369
Thư điện tử: thpt.nguyenvanlinh@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2013 TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH