TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH, CHÚC TOÀN THỂ CB-GV-CNV-HS NĂM MỚI SỨC KHỎE, VẠN SỰ NHƯ Ý
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
3465008
 Hôm nay :   374       
 Hôm qua :    245       
 Tất cả:   3465008       
  CƠ CẤU TỔ CHỨC::   TỔ BỘ MÔN
 
 
 
   Ngoại ngữ
Địa chỉ
Điện thoại
Thư điện tử
Trang thông tin    http://nguyenvanlinh.phuyen.edu.vn
   
  1.Cơ cấu tổ chức
 
       
 
  Trần Xuân Tòng
   
 
  Nguyễn Thị Thu Trang
   
 
  Bùi Thị Thúy Phượng
   
 
  Nguyễn Thị Thanh Trà
   
 
  Trần Anh Dũng
   
 
  Nguyễn Lê Thị Hồng Trang
   
 
  Trần Thị Ngọc Nữ
   
 
  Nguyễn Thị Hiệp
   
 
  Đỗ Đức Hoàn
   
 
  Lê Thị Tranh
   
 
  Nguyễn Trần Pha Lê
   
 
  Lê Thị Mỹ Lệ
   
 
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thời khóa biểu  |  Hình ảnh hoạt động  |  Ngân hàng đề thi  |  Ngân hàng Giáo án  
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH
Địa chỉ :Hòa Hiệp Trung- Đông Hòa- Phú Yên
Điện thoại : 02573546184, 02573536369
Thư điện tử: thpt.nguyenvanlinh@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2013 TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH