Kỷ niệm 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2021) và 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
3510533
 Hôm nay :   313       
 Hôm qua :    369       
 Tất cả:   3510533       
  VĂN BẢN::
 
Hệ thống văn bản
Số VB Ngày ký Trích yếu Cơ quan ban hành
231/TB-SGDĐT 28/6/2021 Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 [ 30-06-2021 ] SGDĐT
16/PA-NVL 02/02/2021 PHƯƠNG ÁN Xử lý tình huống phát hiện một số học sinh có triệu chứng nghi mắc Covid19 tại trường [ 11-03-2021 ] Trường THPT Nguyễn Văn Linh
23/KH-NVL 18/2/2021 KẾ HOẠCH Công tác Văn thư, lưu trữ năm 2021 [ 11-03-2021 ] Trường THPT Nguyễn Văn Linh
210/QĐ-NVL 6/11/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế sử dụng sổ gọi tên và ghi điểm điện tử [ 11-03-2021 ] Trường THPT Nguyễn Văn Linh
211/QĐ-NVL 6/11/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban quản trị sổ gọi tên và ghi điểm điện tử [ 11-03-2021 ] Trường THPT Nguyễn Văn Linh
36 /KH-NVL 4/3/2021 CHƯƠNG TRÌNH Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 [ 11-03-2021 ] Trường THPT Nguyễn Văn Linh
20/1/2021 Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 [ 04-02-2021 ] Trường THPT Nguyễn Văn Linh
07 /QĐ-NVL 20/1/2021 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 [ 04-02-2021 ] Trường THPT Nguyễn Văn Linh
223 /QĐ-NVL 22/12/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng khoa học cấp cơ sở xét SKKN và Đề tài NCKHSPƯD Năm học 2020 - 2021 [ 04-02-2021 ] Trường THPT Nguyễn Văn Linh
222 /QĐ-NVL 4/12/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trường THPT Nguyễn Văn Linh [ 04-02-2021 ] Trường THPT Nguyễn Văn Linh
221/QĐ-NVL 3/12/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2020- 2021 [ 04-02-2021 ] Trường THPT Nguyễn Văn Linh
/2020/TT-BNV 9/11/2020 THÔNG TƯ Bãi bỏ khoản 7 Điều 2 Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều [ 04-02-2021 ] Bộ Nội Vụ
947/SGDĐT-TCCB 30/10/2020 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ NCKH và sáng kiến NH 2020-2021 [ 04-02-2021 ] Sở giáo dục đào tạo Phú Yên
34 /2020/QD-UBND 26/10/2020 Quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo QĐ số 13/2018/QD-UBND ngày 27/4/2018 của UBND Tỉnh Phú Yên [ 04-02-2021 ] Ủy Ban nhân dân Tỉnh Phú Yên
918/SGDĐT-TCCB 19/10/2020 Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng NH 2020-2021 [ 04-02-2021 ] Sở giáo dục đào tạo Phú Yên
193/QĐ-NVL 15/10/2020 Quyết định về việc kiểm tra các hoạt động của nhà trường, việc thực hiện quy chế chuyên môn NH 2020-2021 [ 04-02-2021 ] Trường THPT Nguyễn Văn Linh
195/QĐ-NVL 16/10/2020 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế bảo quản, lưu giữ, sử dụng, cấp phát bằng tốt nghiệp trung học phổ thông và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân tại trường THPT Nguyễn Văn Linh [ 04-02-2021 ] Trường THPT Nguyễn Văn Linh
188/QĐ-NVL 9/10/2020 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường chuẩn quốc gia năm học 2020- 2021 [ 04-02-2021 ] Trường THPT Nguyễn Văn Linh
185 /QĐ-NVL 7/10/2020 QUYẾT ĐỊNH Thành lập Hội đồng Giáo dục pháp luật năm học 2020 - 2021 [ 04-02-2021 ] Trường THPT Nguyễn Văn Linh
186/QĐ-NVL 7/10/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học Năm học 2020-2021 [ 04-02-2021 ] Trường THPT Nguyễn Văn Linh
   
 
     
 
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thời khóa biểu  |  Hình ảnh hoạt động  |  Ngân hàng đề thi  |  Ngân hàng Giáo án  
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH
Địa chỉ :Hòa Hiệp Trung- Đông Hòa- Phú Yên
Điện thoại : 02573546184, 02573536369
Thư điện tử: thpt.nguyenvanlinh@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2013 TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH