Kỷ niệm 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2021) và 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2021
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
3510518
 Hôm nay :   298       
 Hôm qua :    369       
 Tất cả:   3510518       
  THỜI KHÓA BIỂU
    THỜI KHÓA BIỂU HK2 - NĂM HỌC 2021-2022 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 11/01/2022)- TUẦN 19- MÔN: GDQP AN - THỂ DỤC    
    Cập nhật vào lúc: 09-01-2022    
Nội dung tập tin
Danh sách thời khóa biểu các lớp Học kỳ Năm học
THỜI KHÓA BIỂU HK2 - NĂM HỌC 2021-2022 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 17/01/2022)- TUẦN 20- BUỔI SÁNG [ 15-01-2022] 1 2022-2023
THỜI KHÓA BIỂU HK2 - NĂM HỌC 2021-2022 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 17/01/2022)- TUẦN 20 - BUỔI CHIỀU [ 15-01-2022] 1 2022-2023
THỜI KHÓA BIỂU HK2 - NĂM HỌC 2021-2022 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 11/01/2022)- TUẦN 19- KHỐI CHIỀU[ 08-01-2022] 1 2022-2023
THỜI KHÓA BIỂU HK2 - NĂM HỌC 2021-2022 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 11/01/2022)- TUẦN 19- KHỐI SÁNG[ 08-01-2022] 1 2022-2023
THỜI KHÓA BIỂU HK1 (TRỰC TUYẾN) - NĂM HỌC 2021-2022 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 20/12/2021)- TỪ TUẦN 16 (KHỐI SÁNG)[ 19-12-2021] 1 2021-2022
THỜI KHÓA BIỂU HK1 (TRỰC TUYẾN) - NĂM HỌC 2021-2022 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 20/12/2021)- TỪ TUẦN 16 (KHỐI CHIỀU)[ 19-12-2021] 1 2021-2022
THỜI KHÓA BIỂU HK1 (TRỰC TUYẾN/LINH HOẠT) MÔN TD VÀ GDQP. NĂM HỌC 2021-2022 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 08/11/2021)- TỪ TUẦN 10 [ 07-11-2021] 1 2021-2022
THỜI KHÓA BIỂU HK1 (TRỰC TUYẾN/LINH HOẠT) - NĂM HỌC 2021-2022 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 08/11/2021)- TỪ TUẦN 10 (KHỐI CHIỀU)[ 07-11-2021] 1 2021-2022
THỜI KHÓA BIỂU HK1 (TRỰC TUYẾN/LINH HOẠT) - NĂM HỌC 2021-2022 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 08/11/2021) - TỪ TUẦN 10 (KHỐI SÁNG)[ 07-11-2021] 1 2021-2022
THỜI KHÓA BIỂU HK1 (TRỰC TUYẾN/LINH HOẠT) - NĂM HỌC 2021-2022 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 04/10/2021) - TUẦN 5 (KHỐI SÁNG)[ 02-10-2021] 1 2021-2022
THỜI KHÓA BIỂU HK1 (TRỰC TUYẾN/LINH HOẠT) - NĂM HỌC 2021-2022 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 04/10/2021) - TUẦN 5 (KHỐI CHIỀU)[ 02-10-2021] 1 2021-2022
THỜI KHÓA BIỂU HK1 (TRỰC TUYẾN/LINH HOẠT) - NĂM HỌC 2021-2022 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 27/9/2021) - TỪ TUẦN 4 (KHỐI CHIỀU)[ 24-09-2021] 1 2021-2022
THỜI KHÓA BIỂU HK1 (TRỰC TUYẾN/LINH HOẠT) - NĂM HỌC 2021-2022 (ÁP DỤNG TỪ NGÀY 27/9/2021)- TỪ TUẦN 4 (KHỐI SÁNG)[ 24-09-2021] 1 2021-2022
Thời khóa biểu TD, QP 2021 lan1, hk2[ 10-01-2021] 2 2021-2022
TKB 2020-2021 HK2 (TUẦN 19) [ 10-01-2021] 2 2020-2021
TKB NH 2019-2020 (Áp dụng tư 18.5.2020)[ 18-05-2020] 2 2019-2020
THỜI KHÓA BIỂU (LẦN 3)-HK2 NĂM HỌC 2019-2020 ÁP DỤNG NGÀY 09/03/2020 TỪ TUẦN 23 KHỐI CHIỀU [ 07-03-2020] 2 2019-2020
TKB TD-QP HK2 2019 - 2020 lan1[ 12-01-2020] 1 2019-2020
TKB HK2 (LẦN 1) NH 19-20 TU 13.1.2020[ 12-01-2020] 2 2019-2020
THỜI KHOÁ BIỂU HS HK1 lần 1 (NH 2019-2020) áp dụng từ ngày 5/9[ 04-09-2019] 1 2019-2020
 
 
 
 
  Trang chủ  |  Thông báo  |  Lịch công tác  |  Thời khóa biểu  |  Hình ảnh hoạt động  |  Ngân hàng đề thi  |  Ngân hàng Giáo án  
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH
Địa chỉ :Hòa Hiệp Trung- Đông Hòa- Phú Yên
Điện thoại : 02573546184, 02573536369
Thư điện tử: thpt.nguyenvanlinh@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2013 TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH